HVAD KAN EN STU- UDDANNELSE GIVE DIG?

Alle unge mennesker har i dag ret til en uddannelse. Måske ikke en ungdomsuddannelse i gængs forstand, men en ungdomsuddannelse, der skal særligt tilrettelægges. En uddannelse, hvor der lægges vægt på dine kompetencer, interesser og muligheder.

En STU – uddannelse er tilrettelagt for at gøre den unge klar til livet efter skolen. Vi skal sammen arbejde med at gøre dig klar til at være på egen hånd, klar til arbejde, videreuddannelse og et indholdsrigt voksenliv.

På STUen Rødovre tager vi voksenlivet, arbejdslivet og dine interesser direkte ind i vores undervisningslokaler. Vores undervisere har kernekompetencer i specialundervisning. Samtidig er vores personale dedikeret til at gå nye veje for at understøtte og forberede dig til et liv uden for skolen. Et liv med indhold og kompetencer, udfordringer og værdi. For den enkelte elev betyder det, at vi planlægger skræddersyede individuelle forløb på tværs af faggrænser.

Du er meget velkommen til at kontakte os eller komme på besøg!

PÅ STUEN RØDOVRE VIL VI UDVIKLE DINE:

  • Mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i ungdomsmiljøet/samfundslivet
  • Færdigheder for at indgå i sociale sammenhænge
  • Faglige kompetencer ud fra dine interesser
  • Muligheder for bedre at kunne klare en bo-situation
  • Muligheder for en meningsfyldt fritid