OM STUEN RØDOVRE

HVEM KAN TAGE EN STU – UDDANNELSE?

“UDDANNELSEN TILPASSES DIG”

Tilbuddet retter sig mod unge sentudviklede mellem 16 og 25 år med generelle indlæringsvan- skeligheder og funktionsnedsættelser inden for b.l.a autismespektret, ADHD og OCD.

STUen modtager ikke elever med udadreagerende adfærd. De unge, der går i STUen Rødovre, har tidligere gået på specialskole, i specialklasser eller gruppeordninger på folkeskoler og derefter på produktionsskoler eller de har været uden uddannelsestilbud.

Uddannelsen planlægges i detaljer i løbet af uddannelsens første år og foregår i samarbejde med dig, din UU – vejleder og sagsbehandler.

OM STU – UDDANNELSEN på STUen RØDOVRE

I STUen Rødovre har vi stor vægt på relationsarbejde og sociale færdigheder. Vores fornemmeste opgave er at give dig mulighed for at udvikle din personlighed, dine potentialer og kompetencer, så du får et godt og stabilt voksenliv.

I afklaringsforløbet tilbyder vi en værkstedskarrusel, hvor du kan undersøge vores aktiviteter og efterfølgende vælge dit første reelle værksted. Afklaringsforløbet bruges også til at kortlægge dine kompetencer, faglige niveau og interesser.

Alle nuværende elever er bosiddende i Rødovre kommune og er selvtransporterende. Skulle du have svært ved selv at møde i STUen og tage hjem, er der mulighed for at kontaktpersonen støtter og hjælper dig i dette.

INFORMATION OM UDDANNELSEN

“UNDERVISNING OG STRUKTUR”

Undervisningen i STUen udgør 28 timer om ugen fordelt på 42 uger inklusiv afklaringsforløbet de første 12 uger af forløbet, hvor dine ønsker og muligheder afdækkes. Der knyttes en kontak- tlærer til dig fra første dag. Det er lærere, pædagoger og medhjælpere der, i samarbejde med dig, står for undervisning, aktiviteter og praktik. Hele uddannelsesforløbet foregår i samarbejde med dig og din UU – vejleder.

  • Vi serverer en sund frokost hver dag..
  • Vi har efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 8, samt påskeferie..
  • Mødetider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 8.30 – 14.30. Onsdag, Fredag 8.30 – 13.00.
  • Vi tager på en til to studieture om året. Det kan være i Danmark eller i udlandet. Vi har et aftenarrangement en gang om måneden. Det kan være en teater eller biograftur.

Herunder kan du se et eksempel på uddannelsens opbygning. Du skal selv vælge fag og værksteder.

UDDANNELSEN TILBUD

Vi tilbyder følgende værksteder: Sløjd og Krea, Musik, IT, Cykel og teknikværksted. Derudover kan eleverne vælge mellem fagene Dansk, Matematik og Engelsk.

Socialfag, vi kalder det LIV, er obligatorisk for alle og indeholder elementerne samfundsfag, pri- vatøkonomi og ungdomsliv. I socialfag differentierer vi undervisningen ud fra dine forudsætnin- ger og aktuelle situation.

Idræt er ligeledes obligatorisk, da vi vægter bevægelse, sundhed og kost meget højt.

Vi flyttede til nye lokaler på Nyholms Allé 47 i Rødovre i 2014. Her har vi fået endnu mere plads, lækre lokaler og fuldt udstyrede værksteder. Området er grønt og åbent, med store haver, bold- bane og bålsted.

DANSK, MATEMATIK OG ENGELSK

“DANSK, MATEMATIK OG ENGELSK TILPASSES EFTER DIT BEHOV”

På STUen Rødovre ved vi, at vores elever kommer med forskellige forudsætninger og kompetenc- er, som de tager med til dansk og matematikfaget. Har du brug for vedligeholdelse af det, du allerede kan. Eller har du brug for at lære nyt? Måske kommer du lige fra og har brug for at tænke på andet end dansk og matematik i en periode. Ligegyldigt hvad dit behov er, tilrettelæg- ger vi en undervisning, som passer til dig.

Der er mange måder at blive bedre til at læse, skrive og regne på. Fælles for dem alle er, at man lærer bedst, når motivationen er i top. På STUen Rødovre tager vi udgangspunkt i dine interesser og hjælper dig med at komme videre.

Som en moderne uddannelse ved vi, at mange elever ikke kan nøjes med bøger og et kladde- hæfte, men har brug for en ny tilgang og en anden måde at gøre tingene på. På STUen Rødovre gør vi derfor aktivt brug af de muligheder, vi har indenfor IT og medier. Vi bruger Ipads, SMART- boards og web i undervisningen.

KREA, SLØJD OG CYKELVÆRKSTED

“KREATIVITET OG PRAKTISKE FAG ER EN VIGTIG DEL AF UDDANNELSEN”

De kreative og praktiske værkstedsfag er en vigtig del af uddannelsen. I de praktiske fag intro- duceres eleverne for de håndværkmæssige og kunstneriske læringsprocesser med fokus på værk- tøjslære og teknikker. Vi arbejder med konkrete produkter og længerevarende projekter. Vi stræber efter et legende og eksperimenterende miljø, der udforsker og afprøver en række for- skellige materialer, processer og teknikker. Et miljø, som inspirerer og giver lyst til udvikling inden for det kreative felt.

Eleverne skal tilegne sig håndværksmæssige færdigheder, der tager hensyn til deres udvikling og referenceramme. Eleverne skal opnå forståelse for arbejdsgangen, ide/planlægning og udførelse.

MUSIK

“MUSIK, INSTRUMENT, SAMSPIL OG SANG”

I musik kan du lære at spille guitar, bas, klaver og trommer. Vi starter altid fra bunden, men altid med et konkret stykke musik, så du helt fra begyndelsen kommer til at bruge det du lærer. Og det er fedt at høre hvordan samspillet udvikler sig.

Du lærer igennem dit instrument og musikken, at udtrykke dig. Dit instrument bliver på en måde din stemme. Det kan du lære flere ting af. For eksempel lærer du at stå foran andre og derved få mere tro på dig selv. Dette vil du kunne bruge, når du skal søge praktikplads under din uddan- nelse og et arbejde senere i livet. Du lærer også at samarbejde og lytte. Dette er vigtige ting at kunne tage med sig, når du skal videre ud i verden.

PRAKTIK

“MUSIK, INSTRUMENT, SAMSPIL OG SANG”

Formålet med praktik- og virksomhedsbesøg er, at du får mulighed for at afprøve dig selv og dine kompetencer i et nyt miljø og får afklaret dine fremtidige erhvervsønsker og erhvervsevner med henblik på videreuddannelse og beskæftigelse.

Du påbegynder, i så fald du er klar, praktikforløb 2. halvår på 1. år. Praktikker planlægges ud fra dine egne interesser og ønsker. Omfanget planlægges i samarbejde med praktikstedet med dine kompetencer og problematikker i fokus. Praktikken kan vare fra nogle timer om ugen over flere dage ugentligt til en mere sammenhængende periode. Et forløb, vi tilrettelægger med dig, og som løbende evalueres med dig, praktikstedet og kontaktpersonen. Det er meget vigtigt, at du kan magte praktikforløbet og får en succesoplevelse.

SUNDHED OG BEVÆGELSE

“SUNDHED, KOST OG MOTION”

På STUEN Rødovre lægger vi stor vægt på sundhed, motion og vejledning omkring kost og ernæring. Vi laver et sundt måltid mad til frokost hver dag, og det er muligt at få morgenmad.

Idræt fylder en hel del på skemaet i løbet af ugen. Vi tilbyder flere forskellige former for motion, så alle kan være med. Vi bruger, udover vores egne sale, Rødovrehallens faciliteter til boldspil og skøjteløb på isen. Eleverne kan også vælge svømning, mountainbike, fitness og mange andre tilbud.